Spring Break & September Rundown 2021

Datumen för nästa års tävlingar i Srha:s regi i samarbete med Tph Shows är nu satta.

Spring Break 22-25 April på Axvalla i Skara.

September Rundown 29 september- 3 oktober på Axvalla i Skara.

 

Vi hoppas på ett säkert och bra tävlingsår 2021.