2020-06-13 - 2020-06-14

Hälldala Pay & Ride

Vill du träna på att tävla och bor i södra Sverige så har vi ytterligare ett tips:

Hälldala Pay & Ride 13-14 juni 2020!

För mer information:

Hälldala Pay & Ride JUNI 2020

Srha rekommenderar att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att tävlingar ska hållas utomhus, förbudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer och onödigt resande ska undvikas. Folkhälsomyndighetens rekommendation innebär för närvarande att resor på en till två timmar från hemorten kan göras.