Green Reiner Program

Ny inom reining? Prova på att rida en Green Reiner klass.

SRHA Green Reiner klass

För att få ställa upp i Green Reiner finalen på September Rundown, lördagen den 2/10, måste du ha varit med i minst två Srha green Reiner klasser under året. Nu återstår tre tävlingar med de klasserna innan September Rundown.

Okna Crawfish Show 2021

Anmälningsblankett Okna Augusti

Srha On Tour den 19 september på Long Valley Ranch

samt

25 september på Kruddarehus Fulltofta, Skåne

Mer info om de tävlingarna kommer!

Tph Shows