Ansökan till NRHA European Affiliate Championships 2019-2020.

NRHA.dk och NRHA.no har gemensamt ansökt om att få arrangera NRHA European Affiliate Championships 2019-2020 på det fantastiskt fina Tuse Creek Ranch i Danmark.

Norge, Danmark och Sverige gjorde 2017 en gemensam ansökan om mästerskapen för 2018-2019 men fick då avslag. 2018 blev istället ett mellanår då det rådde stor osäkerhet om de stora mästerskapens dvs. European Derby, European Futurity samt European Championships, placering. Efter ett antal ändringar på både tid och plats går nu European Championships 2018 av stapeln i Kreuth i juli. Som regel hålls EAC i samma land två år i rad. Det senaste på Roleski Ranch i Polen 2016-2017.

Det är ett stort och spännande åtagande och SRHA har tidigare ansvarat för dessa mästerskap på Bökebergs Arena. SRHA har denna gång valt att inte medverka vid den gemensamma ansökan. Orsaken är rent ekonomiska. Vi har valt att satsa stort på Scandinavian Derby – Futurity/ September Rundown som vi försöker utveckla till en riktig höjdpunkt för norra Europas reiningryttare. Dessvärre finns inte utrymme för ytterligare ett stort ekonomiskt åtagande.

SRHA önskar TUSE Creek Ranch, NRHA.dk, och NRHA.no all lycka till med denna ansökan och vi åtar oss gärna att ställa upp med funktionärer och annat stöd som kan vara av värde.