Styrelsen

Ordförande
Jan Synnersten
Telefon : 070-9814680
E-post: j.s@quicknet.se

Vice Ordförande
Anna Fagerlund
E-post: anna.jonsson.81@gmail.com

Kassör
Annika Swedbjer/Tävlingskommitté
Telefon : +46(0)70 772 1511
E-post: annika@swedbjerrevision.se

Ledamot
Jeanette Jussila
E-post: jjhorseconnection@outlook.com

Ledamot
Lotta Wisén
E-post: wisenlotta@gmail.com

Ledamot
Malin Billberg
E-post: malin@tphsweden.se

Ledamot
Åsa Lindman
E-post: asa@janpersson.com

Ledamot
Niclas Johansson
E-post:niclas.johansson@nynastak.se

 

 

Suppleant
Britt-Inger Roos
E-post: brittinger.roos@gmail.com


Suppleant
Felix Larsson
E-post: felix980318@hotmail.com

Suppleant
Cora Cummerling
E-post:

 

 

Revisor
Börje Larsson, Nykvarn
Revisor: Lisen Orgla Nyström

Valberedning
Inge Överlien (smk)  Felicia Linner, Björn Deborg, Jan Persson

 

Vill du vara sponsor?

Du kan supporta reining-sporten genom att sponsra SRHA och synas på våra

tävlingar,  hemsidan och på våra sociala medier.  Kontakta Jan Synnersten för mer

information på e-post: j.s@quicknet.se