Medlemsansökan

 

 

* = obligatorisk uppgift

Regler för att få tävla i Non-Pro-klasserna

För att få tävla i Non-Pro-klasserna måste du svara på följande frågor och inget av svaren får vara Ja.
Om något av svaren är Ja måste du anmäla dig som Open-ryttare. Då får du endast tävla i Open-klasserna.
Om du svarat Ja men ändå anser dig berättigad till att tävla i Non-Pro-klasser behöver du kontakta föreningen på medlem@srha.se och förklara din ståndpunkt.

 • Under de senaste 8 åren har jag gett lektioner för ersättning. JaNej
 • Under de senaste 8 åren har jag visat, tränat eller assisterat i träning av häst som inte är ägd av mig själn eller av min närmaste familj för ersättning. JaNej
 • Under de senaste 8 åren har jag accepterat betalning eller anmälningsavgift till tävling för en häst som jag har ridit som inte är ägd av mig själv eller min närmaste familj. JaNej
 • Jag bor på, arbetar hos, är med i annonser för, är offentligt känd för eller erhållit ersättning, direkt eller indirekt från en häst träningsfacilitet som inte är ägd av mig själv eller min närmaste familj. JaNej

Non-Pro Etik och förhållningssätt

Undertecknad ämnar agera med största integritet när jag tävlar i hästsportgrenen Reining och i SRHA-tävlingar.
Jag förstår att en Non-Pro-status är ett privilegium och inte en rättighet och att jag kan när som helst bli tillsagd att återsända mitt Non-Pro-kort för granskning. Samtidigt förstår jag att så länge jag upprätthåller Non-Pro status är det mitt eget ansvar att vara medveten om och foga mig av de regler som avser Non‐Pro i enligt med NRHA’s regelbok.

 • Jag förstår och är förpliktigad till att följa regler och förordningar enligt SRHA samt NRHA’s handbook.
 • Jag förhåller mig till de tävlingsregler som gäller för SRHA och NRHA’s handbok
 • Jag agerar med ärlighet och transparens när jag köper häst och tävlar i SRHA tävlingar
 • Jag tillser välfärd för den häst jag tävlar och behandlar min häst humant och enligt de djurskyddslagar och förordningar vi har i Sverige samt med värdighet och medkänsla för min häst.
 • Avstår att överträda Non-Pro-regler enligt NRHA’s handbok.
 • Jag avser på bästa sätt representera sporten reining och SRHA, avstå ifrån att misskreditera sporten, SRHA eller moderorganisationen NRHA.
 • Acceptera beslut fattade av SRHA eller NRHA:s styrelse.

Förmyndare:

Jag är över 18 år och har läst all ovanstående information och accepterar alla de villkor som berör den typ av medlemskap jag ansökt om.Jag är förmyndare för den nya medlemmen. Jag har läst all ovanstående information och accepterar alla de villkor som berör den typ av medlemskap ovannämnda person har ansökt om.