Protokoll ifrån medlemsmötet den 27:e januari

Här kommer protokollet ifrån årets medlemsmöte.

Medlemsmöte 2018